צור קשר

צור קשר

Joseph Mishal, Advocate
16 Choma Umigdal St. Tel Aviv
P.O.B 57318 Tel Aviv 6157301
Email: yossi@avielrom.co.il 
Tel': +972-3-5377558
Fax: +972-3-5377789

יוסף משעל עו"ד
כתובת: רח' חומה ומגדל 16, תל אביב
ת"ד 57318 מיקוד 6157301
טלפון: 03-5377558
פקס: 03-5377789

כתוב הודעה

Share by: